Trang:Quan điểm của Nhật Bản về Takeshima.djvu/4

Trang này không cần phải hiệu đính.


Sinjeung Dong Yeoji Seungnam - A Revised Edition of the Augmented Survey of the Geography of Korea- 1531.jpg