Trang:Mot con gio bui.pdf/95

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
MỘT CƠN GIÓ BỤI
95
 

Sau thấy có người, hoặc vì tuyên truyền, hoặc vì không biết rõ sự thực nói: Chánh Phủ Trần Trọng Kim là một chánh phủ bù nhìn, ý nói là chúng tôi ra làm việc để bọn Nhật sai khiến. Tôi dám cả tiếng bác lời nói đó.

Ngay từ lúc đầu, khi mới lập xong nội các, tôi đi với ông Hoàng Xuân Hãn sang phòng làm việc của viên Tối Cao Cố Vấn Nhật, gặp ông Yokohama, để đòi lại Dinh Khâm sai, Dinh Khâm Sứ cũ của Pháp, để làm Dinh của Nội Các Tổng Trưởng. Ông Yokohama lúc đầu còn do dự và thấy những công chức Nhật muốn cản trở. Tôi quả quyết nói: « Nếu các ông không trả chúng tôi dinh ấy và các phòng làm việc của viên khâm sứ thì chúng tôi thôi ngay. Vì không phải chúng tôi muốn ở dinh lớn nhưng đó là biểu hiệu quyền tự chủ của nước Việt Nam theo lời hứa hẹn của người Nhật sau cuộc đảo chánh ngày mồng 9 tháng ba. Những dinh thự ấy bây giờ của Việt Nam ». Ông Yokohama thấy tôi nói thế, liền nhận lời trả ngay, và xin để riêng mấy phòng trên lầu của Phủ Khâm sứ cũ cho nhân viên sở tối cao cố vấn làm việc vì ở ngoài phố không có nhà khác.

Từ đó về sau, khi có việc gì, tôi gọi điện thoại mời viên tối cao sang bên dinh Nội các Tổng-Trưởng nói chuyện chứ tôi không sang bên ấy. Việc ấy ở Huế ai cũng biết.