Trang:Mot con gio bui.pdf/76

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
76
MỘT CƠN GIÓ BỤI
 

Sơn đánh lấy đồn Bảo Lạc, thuộc Hà Giang. Một đoàn đi với Hồ-Chí-Minh có Vũ-Nam-Long, sau thường gọi là tướng Nam Long, đánh lấy đồn Ðồng Mu ở Sóc Giang chuộc Cao Bằng. Việc ấy xảy ra vào khoảng tháng hai năm 1945.

Từ đó bọn ông Hồ-Chí-Minh bỏ danh hiệu Việt-Nam Cách Mệnh Ðồng Minh Hội mà dùng danh hiệu cũ là Việt-Nam Ðộc Lập Ðồng Minh, tức Việt-Minh, và dùng cờ đỏ sao vàng của cộng sản. Rồi đến quãng đầu tháng ba năm 1945 thì về đến vùng Văn Lãng, thuộc Thái Nguyên, giáp Tuyên-Quang và lập trụ sở bí mật ở đó. Từ bấy giờ trở đi, đảng Việt Minh hành động rất mạnh, nhưng cái tên Hồ-Chí-Minh vẫn giữ rất kín cho đến gần cuối tháng tám, sau khi cướp được chính quyền ở Bắc Bộ, người ta mới nghe nói.

Các chi bộ cộng sản ở Trung và Nam đã sẵn sàng đâu đấy cả rồi, song cứ phải giữ bí mật, đợi khi có mệnh-lệnh, mới được ra mắt hành động. Ở Bắc Bộ, một mặt họ sai những người táo tợn đi đánh phá các nơi, hễ đâu có ai ra mặt chống họ, họ bắt đi hay giết chết, làm cho dân chúng khiếp sợ, một mặt họ cho người đi diễn thuyết và tuyên truyền rằng đảng Việt Minh đã có các nước đồng minh là Tàu, Mỹ và Nga ủng hộ và giúp cho binh khí để đánh bọn độc tài Pháp và Nhật. Họ lại nói rằng quân Việt Minh