Trang:Mot con gio bui.pdf/175

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
MỘT CƠN GIÓ BỤI
175
 

Cố nói: « Bà ấy bây giờ ở Ðà Lạt, độ một tuần lễ nữa mới về. Khi nào bà ấy về, sẽ báo cho ông biết ». Ðộ hơn một tuần lễ sau, tôi nghe nói Bà ấy đã về tôi cho người hỏi Cố Moreau Cố nói: « Bà ấy đã về ,nhưng bận lắm không biết bà ấy có tiếp được không ». Cố lại thêm rằng: « Bà ấy chỉ yêu cháu bà ấy thôi ».

Khi ấy có ông Phạm Khắc Hòe, nguyên Đổng Lý văn phòng của vua Bảo Ðại trước, đang ở Saigon, tôi nhờ ông Hòe đến hỏi bà ấy xem bà ấy có tiếp thì tôi đến đưa cái thư của ông Bảo Ðại cho bà ấy. Ông Hòe đi rồi về nói rằng: « Bà ấy nói không tiếp người làm việc chính trị, nhưng ông Kim có muốn gặp thì chỉ tiếp trong năm phút thôi. »

Tôi sở dĩ muốn gặp bà Didelot, là vì có cái thư của ông Bảo Ðại nhờ tôi đưa tận tay cho Bà ấy, chứ có cầu cạnh gì đâu. Tôi thấy thái độ bà ấy như thế, tôi không đến và nhờ ông Hòe đem cái thư ấy lại cho bà ấy. Tôi kể cái chuyện lặt vặt ấy là vì có một sự gì u ẩn mà tôi chưa rõ.

Có một điều tôi lấy làm lạ rằng là ở Sai gon dưới quyền kiểm soát của người Pháp mà lại có nhiều báo chí tiếng Việt Nam công nhiên ra mặt bênh vực Việt Minh. Có người viết trong báo rằng: « Tôi lấy làm hân hạnh được là người của Việt Minh ». Tôi hỏi sao ở đây người Pháp đối với những báo ấy lại