Trang:Kim Van Kieu truyen Truong Vinh Ky.pdf/232

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 235 —

Quen tuồng cũ kiếm ăn lập nghiệp.
Một con là đĩ già đà hết lộc,
Chác nghề riêng chăm-chút sinh nhai.
Mạt cưa mướp đắng, vui phận xác xương.
Vỏ lựu máu gà, quen bề truyền miệng,
Mượn tiếng lấy ngàn vàng mua giá ngọc,
Cho con ong mở lối đóa trà mi.
Cố tình đem bác nghệ phá lòng son,
Thuê thằng khoái bẻ khóa buồng ngưng bích.
Chẳng thương đến vàng phai ngọc nát,
Nỡ làm cho bướm chán ong chường.
Xét tên kia quả lãn tích côn đồ,
Phân minh vô nghĩa bất nhơn,
Thẻ yêu trảm phú pháp trường thị chúng.
Trà mụ nọ thị Tú-bà bổn sắc,
Đích xác hiếp lương vi kỉ,
Tội phân thây giao ngũ mã tư hình.


SỞ-KHANH ÁN

Vốn phường xỏ lá, quen thói lừa hoa.
Sấn một tay giún mấy đóa phù dung,
Chứng Mã-kiều khai đã phân minh.
Lật mặt xấp mày tình đã hiển.
Tham ba hốt hại chiếc thân bồ liễu,
Tờ tích việt hiện tồn tự tích,
Vò hồng giày tía tội khôn tha.
Cứ án biên đắc tài luật khoa hình.
Nghĩ cái phận trảm giam hậu đãi thẫm.