Trang:Ho Chi Minh's will 1965 draft version.pdf/2

Trang này đã được phê chuẩn.
- 2 -

Nhân zân lao động ta ỡ miền xuôi cũng như ỡ miền núi, đã bao đời chịu đựng zan khỗ, bị chế độ fong kiến và thực zân ap bưc boc lột, lại kinh qua nhiều nǎm chiến tranh.

Tuy vậy, nhân zân ta rất anh hùng, zũng cãm, hǎng hái, cần cù. Từ ngày có DÃNG, nhân zân ta luôn luôn đi theo Dãng, rất trung thành với Dãng.

Dãng cần fãi có kế hoạch thật tôt đễ fát triễn kinh tế và vǎn hóa, nhằm không ngừng nâng cao dời sống cũa nhân zân.

Cuộc kháng chiến chống Mỹ có thễ sẽ kéo zài mấy năm nữa. Đồng bào ta có thể fãi hy sinh nhiều cũa nhiều người. Zù sao, chúng ta fãi quyết tâm đánh zặc Mỹ đến thắng lợi hòan tòan.

Còn non, còn nươc, còn người,
Thắng zặc Mỹ, ta sẽ xây zựng hơn mười ngày nay!

Zù khó khǎn zan khỗ đến mấy, nhân zân ta nhất định sẽ hòan tòan thắng lợi. Đế quốc Mỹ nhât định fãi cut khõi nươc ta. Tỗ quốc ta nhât định sẽ thống nhất. Đồng bào Nam, Băc nhất định sẽ sum hợp một nhà. Nươc ta sẽ có vinh zự lớn là một nươc nhõ mà đã anh zũng đánh thắng 2 đế quốc to - là Fap và Mỹ; và đã gop fần xứng đáng vào fong trào zãi fóng zân tộc.

Về fong trào cộng sãn thế zới - Là một người suốt đời fục vụ cach mạng, tôi càng tự hào với sự lớn mạnh cũa fong trào cộng sãn và công nhân quốc tế bao nhiêu, thì tôi càng đau lòng bấy nhiêu vì sự bất hoà hiện nay zữa cac đãng anh em!

Tôi mong rằng DÃNG ta sẽ ra sưc hoạt động, gop fần đăc lực vào việc khôi fục lại khối đoàn kết zữa cac đãng anh em trên nền tãng chũ nghĩa Mac-Lênin và chũ ngĩa quốc tế vô sãn, có lý có tình.

Tôi tin chăc rằng cac đãng anh em và cac nươc anh em nhất dịnh sẽ fãi doàn kết lại.

---

Về việc riêng - Sau khi tôi qua đời, chớ nên tỗ chưc đám đình, lãng fí ngày zờ và tiền bạc cũa nhân zân.

Tôi yêu cầu thi hài tôi được đốt đi, nói chữ là 'hõa táng'. Tôi mong rằng cach 'hõa táng' zần zần sẽ được fỗ biến. Vì như thế đối với người sống đã tốt về mặt vệ sinh, lại không tốn đất. Bao zờ ta có nhiều điện, thì 'điện táng' càng tôt hơn.