Trang:Giấc mộng lớn.pdf/4

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.

TẢN-ĐÀ THƯ-CỤC
NGUYỄN-KHẮC-HIẾU.GIẤC MỘNG LỚN

Ba mươi bẩy năm Nguyễn-Khắc-Hiếu