Trang:Dong Duong xua va nay.pdf/33

Trang này đã được phê chuẩn.
Art Laotien: Statue de pierre à la pagode Phra Ing Khang à Savannakhet.
Mỹ-nghệ Lào. Pho tượng đá ở chùa Pra-Ing-Khang, ở tỉnh Savannakhet.