Trang:DaiVietsukytoanthu1.pdf/4

Trang này cần phải được hiệu đính.

TỦ SÁCH DỊCH


Đã xuất bản

Sử ký Tư mã Thiên (giá 16$00)
Tây sương Ký (hết — sắp tái bản)
Thơ Đỗ Phủ (hết)
Ly Tao (giá 6$00)
Thế giới mới (hết)
Thanh niên trước thế giới mới (hết)
Nghệ thuật làm việc (hết)
Vườn Hồng (giá 1$10)
Nghìn lẻ một đêm (quyển I đã tái bản 2$50 quyển II, III và IV (đều hết) — quyển V (2$50) — quyển VI (2$50) — quyển VII (2$80)
Nghìn lẻ một ngày (một quyển trọn bộ 5$00)
Truyện dị thường (quyển I — 4$50
quyển II — 4$50)
Thối thực ký văn (giá 7$50)
Những kẻ lang thang (giá 6$00)
Lam sơn thực lục (giá 6$00)

Đang in

Khổng Tử — Kinh Thư

Trang Tử — Nam hoa Kinh

Đại việt sử ký toàn thư — (tập hai)


Nhà xuất bản TÂN VIỆT Hanoi