Trang:Cung oan ngam khuc 1905.pdf/10

Trang này đã được phê chuẩn.

Thơ chữ dằng:

無端月老怨紅顔寂寞空閨寶篆殘 
半枕秋虫吟夜永滿牎凉月鎖春寒 
愁挑殘燭憐孤影懶對菱花理佩環 
一片幽情難盡話時揮淸淚撲珠欄 
河平愚溪後生撰 

Thơ nôm dằng:

Ông nguyệt ghen chi khách má hồng,
Chiện tàn vắng-vẻ chốn buồng không;
Đêm kêu nửa gối chùng eo-óc,
Suân khoá đầy song nguyệt lạnh-lùng;
Buồn gợi đèn tàn chơ bóng-dáng:
Nhác soi hương sáng sửa bông-vòng;
Mảnh tình u-ẩn khôn bầy tỏ,
Vẩy khắp câu-lan dọt lệ chong.