Trang:Au hoc khai mong 1892.pdf/10

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.

[1]


  1. Cầm viết: hai ngón dở dưới, hai ngón kềm trên với ngón tay cái, cầm cho đứng, ngồi cho ngay.