Trang:Anh phai song.pdf/138

Trang này đã được phê chuẩn.

Nhà xuất-bản PHƯỢNG-GIANG


ĐÃ RA:

Nắng Thu của Nhất Linh (hết)— Đẹp của Khái Hưng (hết)— Đi Tây của Nhất Linh — Giòng nước ngược của Tú Mỡ — Thoát ly của Khái Hưng (hết) Thế rồi một buổi chiều của Nhất Linh (hết) — Băn khoăn của Khái Hưng (hết) — Hai chị Em của Nguyễn-thị-Vinh — Gói thuốc lá của Thế Lữ (hết)— Vàng và Máu của Thế Lữ (hết)— Những ngày vui của Khái Hưng (hết) — Đứa con của Đỗ-đức-Thu — Trại bồ Tùng Linh của Thế Lữ — Mai Hương và Lê Phong của Thế Lữ (hết) — Gió đầu mùa của Thạch Lam (hết) — Tình nghĩa vợ chồng của Tolsoi do Bảo Sơn dịch (hết) — Thương yêu của Nguyễn-thị-Vinh — Hoa vông vang của Đỗ Tồn (hết) — Gió Bắc của Linh Bảo — Giọc đường gió bụi của Khái Hưng (hết)— Ngày mới của Thạch Lam (hết)— Gió mát của Tường Hùng — Hai buổi chiều vàng của Nhất Linh — Nắng trong vườn của Thạch Lam — Đời mưa gió của Nhất Linh và Khái Hưng — Nửa chừng Xuân của Khái Hưng — Thừa Tự của Khái Hưng — Hạnh của Khái Hưng — Đợi chờ của Khái Hưng.

MỚI RA:

Trống mái của Khái Hưng
Xóm nghèo của Nguyễn-thị-Vinh
Hồn bướm mơ tiên của Khái Hưng
Anh phải sống của Khái-Hưng và Nhất-Linh

SẼ RA:

Tiêu Sơn Tráng-Sĩ của Khái Hưng (tập I và II) — Bướm Trắng của Nhất Linh — Hànội 36 phố phường của Thạch Lam — Đoạn Tuyệt của Nhất Linh— Gia Đình của Khái Hưng — Sợi tóc của Thạch Lam — Đẹp của Khái Hưng — Thoát ly của Khái Hưng — Gió đầu mùa của Thạch Lam — Nắng Thu của Nhất Linh — Thế rồi một buổi chiều của Nhất Linh — Băn khoăn của Khái Hưng — Những ngày vui của Khái Hưng — Gió đầu mùa của Thạch Lam — Tình nghĩa vợ chồng của Tolsoi do Bảo Sơn dịch — Giọc đường gió bụi của Khái Hưng — Những người áo trắng của Nhật Quỳnh.


Tổng Phát Hành