Trợ giúp:Nội dung Trang Tác gia
Trang này giải thích cách tạo một trang Tác gia mới. Các tác giả có tác phẩm lưu trữ trên Wikisource đều nên có một trang trong không gian tên Tác gia.
Các tiêu chí được đồng thuận về khi nào nên tạo một trang Tác gia bao gồm:
 • Khi một người đã viết ra tác phẩm thỏa mãn Những gì thuộc về Wikisource (và cần ghi danh mục tác phẩm đó)
 • Khi một người đã biên tập và/hoặc đóng góp rất lớn vào tác phẩm, và một danh mục các tác phẩm đó sẽ có ích.
 • Khi một người có danh tiếng và danh mục tác phẩm của họ là cần thiết, dù luật tác quyền không cho phép đưa tác phẩm của họ lên Wikisource.
Khi nào không nên tạo trang Tác gia (nếu không rõ hãy đăng vào Đề nghị xóa để thảo luận thêm):
 • Khi một người là nhân vật trong một hoặc nhiều tác phẩm, nhưng bản thân họ không viết ra tác phẩm đó.
 • Khi một tác phẩm do một tổ chức viết ra, hãy dùng Chủ đề thay vì trang Tác gia.
 • Khi một người đang quảng bá tác phẩm của chính mình và/hoặc khả năng cao là sẽ không được đưa vào Wikisource.


Tên trang Sửa đổi

Tên trang không nên ghi chức danh. Khuyến khích ghi tên đầy đủ của tác gia, trừ khi người đó được biết đến nhiều hơn thông qua bút danh—nhưng nếu tác gia có nhiều bút danh khác nhau, tên thật là lựa chọn tốt nhất. Hãy dùng trang đổi hướng cho các tên khác (xem ở dưới).

Các thành phần trong trang tác gia Sửa đổi

Bản mẫu tác gia Sửa đổi

Dùng {{Tác gia}} ở đầu trang. Bản mẫu chuẩn như sau:

{{tác gia
 | tên-họ     =
 | họ       = 
 | tên      = 
 | chữ đầu tên  = 
 | mô tả     =
}}

Các tham số khác có thể thêm vào:

 | tên-họ     =
 | họ       = 
 | tên      = 
 | chữ đầu tên  = 
 | chủ đề     =
 | tác gia liên quan =
 | năm      =
 | chú thích hình =
 | năm sinh    = <!-- không cần điền trừ khi cần ghi đè thông tin tự động -->
 | năm mất    = <!-- không cần điền trừ khi cần ghi đè thông tin tự động -->
 | mô tả     = 
 | hình      = <!-- không cần điền trừ khi cần ghi đè thông tin tự động -->
 | wikipedia   = <!-- không cần điền trừ khi cần ghi đè thông tin tự động -->
 | wikiquote   = <!-- không cần điền trừ khi cần ghi đè thông tin tự động -->
 | commons    = <!-- không cần điền trừ khi cần ghi đè thông tin tự động -->

Cách sử dụng tham số được giải thích trong tài liệu bản mẫu.

Tác phẩm Sửa đổi

Ngay dưới bản mẫu {{tác gia}} là đề mục "Tác phẩm" chứa danh mục các tác phẩm của tác gia với liên kết đến trang chính của tác phẩm.

== Tác phẩm ==

* ''[[Tên tác phẩm]]'' (năm xuất bản)

Nếu tác phẩm được viết bằng ngôn ngữ khác tiếng Việt, ghi thêm tên dịch giả cùng với liên kết đến trang của dịch giả đó.

== Tác phẩm ==

* ''[[Tên tác phẩm]]'' (năm xuất bản) dịch bởi [[Tác gia:Dịch giả|]]

Nếu tác gia đã viết nhiều loại tác phẩm, dùng các đề mục nhỏ hơn để dễ tìm.

== Tác phẩm ==

=== Tiểu thuyết ===

* ''[[Tên tác phẩm]]'' (năm xuất bản)

=== Thơ ===

* ''[[Tên tác phẩm]]'' (năm xuất bản)

Tác phẩm do tác gia dịch Sửa đổi

Nếu tác gia đã dịch tác phẩm nào đó sang tiếng Việt (hoặc phiên âm Hán-Việt, phiên âm chữ Nôm), liệt kê các tác phẩm đó trong phần con của "Tác phẩm" cùng với tên của tác giả gốc.

== Tác phẩm ==

=== Tác phẩm dịch ===

* ''[[Tên tác phẩm]]'' (năm xuất bản) của [[Tác gia:Tác gia gốc|]]

Tác phẩm viết về tác gia Sửa đổi

Nếu có tác phẩm viết về tác gia đó trên Wikisource, liệt kê chúng ở một mục mới với tiêu đề "Tác phẩm viết về" theo sau là tên của tác gia.

== Tác phẩm viết về (tên)==

* ''[[Tên tác phẩm]]'' (năm xuất bản) của [[Tác gia:|]]
* ''[[Tên tác phẩm]]'' (năm xuất bản) của [[Tác gia:|]], bản dịch của [[Tác gia:|]]

Thẻ bản quyền Sửa đổi

Tác gia nào cũng nên có một thẻ bản quyền, tương tự như đối với tác phẩm cụ thể, để chỉ ra tình trạng bản quyền của các tác phẩm do họ viết. Các thẻ phổ biến bao gồm:

 • Nếu tác gia đã chết hơn 100 năm trước và tác phẩm của họ xuất bản trước năm 1923, dùng {{PVCC-cũ}}
 • Nếu tác gia mới chết gần đây nhưng tác phẩm của họ vẫn xuất bản trước năm 1923, dùng {{PVCC-1923}}
 • Nếu tác phẩm được xuất bản sau 1922 và trước 1964 và đã được xác nhận là không gia hạn bản quyền, dùng {{PVCC-Hoa Kỳ-không-gia hạn}}

Luật Việt Nam:

 • Nếu tác gia người Việt đã chết 50 năm trước (chết vào năm 1972 trở về trước), dùng {{PVCC-Việt Nam}}

Trong toàn bộ các bản mẫu đó, trừ {{PVCC-cũ}}, nếu năm mất của tác gia đã được biết, nó có thể thêm thành tham số của bản mẫu. Ví dụ: {{PVCC-1923|năm mất}}

Xem từng thẻ bản mẫu để biết thêm thông tin.

Authority control tag Sửa đổi

Immediately after the copyright tag, please add a bare {{authority control}} tag. This tag allows the display of the available metadata and links through the web, predominantly to library systems.

Categories Sửa đổi

The {{author}} template automatically adds categories about the initial letter of the family name, the period of life, the years of birth and death. The copyright tag adds a category about the copyright status of author's works. Optional categories can be added manually. Add them as follows, using the name of the more specific categories you find in these category trees.

[[Category:Name of the category]]

Hierarchy Sửa đổi

Basic hierarchy of an author page is:

{{author
 | ...
 }}

==Works==
* ...

==Works about (surname)== (if present)
* ...


{{(copyright tag)}}
{{authority control}}
[[Category:...]]

After creating the author page Sửa đổi

Once you have done all that is specified above (where applicable), preview the page, verify that all works well, then save.

Author index Sửa đổi

Add the author to the appropriate sub-section of one of these lists:

Wikisource:Authors-A · Wikisource:Authors-B · Wikisource:Authors-C · Wikisource:Authors-D · Wikisource:Authors-E · Wikisource:Authors-F · Wikisource:Authors-G · Wikisource:Authors-H · Wikisource:Authors-I · Wikisource:Authors-J · Wikisource:Authors-K · Wikisource:Authors-L · Wikisource:Authors-M · Wikisource:Authors-N · Wikisource:Authors-O · Wikisource:Authors-P · Wikisource:Authors-Q · Wikisource:Authors-R · Wikisource:Authors-S · Wikisource:Authors-T · Wikisource:Authors-U · Wikisource:Authors-V · Wikisource:Authors-W · Wikisource:Authors-X · Wikisource:Authors-Y · Wikisource:Authors-Z

N.B. Occasionally a new subsection will need to be created (e.g. Wikisource:Authors-Qk does not currently exist.) If you were to add such a new section, please don't forget to add a redirection page similar to:

Page Name Page Content
Wikisource:Authors-Qk #REDIRECT [[Wikisource:Authors-Q#Qk]]

(The reason this is necessary is that the {{author}} presumes all these necessary links are present; omitting this step breaks the "Author index:" link on "Author:" pages.)

Wikidata Sửa đổi

If the English Wikipedia has an article about the author, then the author almost certainly has a Wikidata item.

Therefore, look for such article:

 • If you find it, it will almost certainly have a "Data item" link in its sidebar. Click on it to access the Wikidata item and add the author page to its "Wikisource pages linked to this item" section.
 • If you do not find it, or it does not have a "Data item" link in its sidebar, search Wikidata for the item about the author:
  • If you find it, add the author page to its "Wikisource pages linked to this item" section.
  • If you do not find it, create a new item.

Author research Sửa đổi

For numbers of authors and writers that Wikisource collects their work, we have found that often that tertiary citable sources are less available. So we encourage that identifying sources — be they primary, secondary or tertiary — are noted on author talk pages as finding aids for future researchers, or to enable data completion at Wikidata.

Disambiguation and redirects Sửa đổi

If there are authors with the same name, the names of their pages should contain their birth and death years in form (YYYY-YYYY) after their name. In the disambiguation page, use {{disambiguation}} followed by links to each author's page.

Create a redirect at every author's alternative name. The text to use there is #REDIRECT[[Author:Name of the target page]].

Where a page is part of a disambiguation set, we request that the respective author pages utilise the template {{similar}} to point back to the disambiguation page.

External links Sửa đổi