Trăng thu (Nguyễn Trãi)

Xem tác phẩm có tựa đề tương tự tại Trăng thu.
Trăng thu
của Nguyễn Trãi

Đông đã muộn lại sang xuân.
Xuân muộn thì hè lại đổi lần.
Tính kể tư mùa có nguyệt ;
Thu âu là nhẫn một hai phần.