Thể loại:Sách đã được phê chuẩn

Thể loại này dành cho các trang Mục lục đã được phê chuẩn (được hiệu đính bởi ít nhất hai người khác nhau).

Các thể loại của tác phẩm đã được phê chuẩn có thể xem bằng công cụ duyệt thể loại Wikisource.