Thể loại:PVCC-sau khi mất-50

Tác phẩm dùng {{PVCC-sau khi mất-50}}

Tác phẩm di cảo này thuộc phạm vi công cộng ở các quốc gia và vùng lãnh thổ có thời hạn bảo hộ bản quyền đối với tác phẩm di cảo50 năm hoặc ngắn hơn kể từ khi tác phẩm di cảo được xuất bản, chứ không dựa trên số năm sau khi tác giả mất.

 

Trang trong thể loại “PVCC-sau khi mất-50”

Thể loại này chứa 3 trang sau, trên tổng số 3 trang.