Thể loại:Bản mẫu sắp chữ

Nghệ thuật và kỹ thuật sắp xếp chữ, thiết kế chữ, và thay đổi hình thù chữ. Sự sắp xếp chữ bao gồm lựa chọn phông chữ, kích thước, chiều dài hàng, khoảng cách hàng, điều chỉnh khoảng cách giữa nhóm chữ cái và điều chỉnh khoảng cách giữa các cặp chữ.

Xem thêm Thể loại:Bản mẫu định dạng