'

Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Cách dùngSửa đổi

Bản mẫu này sử dụng mã thập phân để tạo ký tự phẩy đầu (nháy đơn) để giúp nó không bị hệ thống dịch thành mã wiki của ký tự in nghiêng ('') hoặc in đậm ('''). Tình huống này thường xảy ra nhất khi tựa đề tiếng Anh có sở hữu cách nên được in nghiêng. {{'}} ngắn hơn cách viết <nowiki>'</nowiki> và rõ hơn là mã &#39;.

Bản mẫu này để lại một khoảng trắng trước dấu nháy đơn, không như {{`}} (không có khoảng trắng). Bản mẫu này dùng cho văn bản in nghiêng, trong đó {{`}} dành cho văn bản không in nghiêng. Ví dụ:

  • The ''Iliad''{{'}}s vocabulary is archaic.

cho ra:

  • The Iliad's vocabulary is archaic.

với một khoảng trắng nhỏ xíu phía trước dấu nháy để tránh đụng vào chữ d nghiêng ở cuối chữ Iliad. Ngược lại, {{`}} nên dùng khi văn bản đã nghiêng sẵn rồi. Ví dụ:

  • ''The ''Iliad''{{`}}s vocabulary is archaic.''

cho ra:

mà không có không gian thêm, nếu có sẽ khiến câu bị phân tâm.

Bản mẫu tương đương khi muốn đặt dấu nháy chép xung quanh một đoạn văn được trích dẫn bằng dấu nháy đơn là {{" '}}; xem thêm {{' "}} cho phần tương đương phía bên phải. Tất cả các bản mẫu này đều dùng khoảng cách 0.2em, trong khi bản mẫu {{'}} này chỉ dùng khoảng cách 0.1em.

Xem thêmSửa đổi

Bản mẫu:Bản mẫu dấu nháy

  • {{!}} (để tránh biểu tượng "|")