Thảo luận:Văn tế thuốc phiện

There are no discussions on this page.
Thông tin về ấn bản này
Ấn bản gốc Văn tế thuốc phiện
Nguồn Phan Kế Bính, Việt Hán văn khảo, Mặc Lâm xuất bản, Sài Gòn, 1970.
Tham gia đóng góp Vinhtantran
Mức độ phát triển Đã hoàn tất 50%.svg
Ghi chú
Người duyệt bài
Quay lại trang “Văn tế thuốc phiện”.