Thảo luận:Sa hành đoản ca

Thông tin về ấn bản này
Ấn bản gốc Sa hành đoản ca
Nguồn Thơ chữ Hán Cao Bá Quát, Vũ Khiêu - Nguyễn Văn Tú - Nguyễn Trác - Hoàng Hữu Yên - Hoàng Tạo tuyển dịch, NXB Văn học, 1976
Tham gia đóng góp Tranminh360
Mức độ phát triển Văn kiện đã hoàn tất
Ghi chú
Người duyệt bài

Bắt đầu cuộc thảo luận về Sa hành đoản ca

Bắt đầu cuộc thảo luận
Quay lại trang “Sa hành đoản ca”.