Thảo luận:Sợi tóc (truyện ngắn)

Thông tin về ấn bản này
Ấn bản gốc Sợi tóc, rút từ tập truyện ngắn Sợi tóc, Nxb Đời nay, Hà Nội, 1942.
Nguồn http://vuontaodan.net/
Tham gia đóng góp Trần Nguyễn Minh Huy
Mức độ phát triển Văn kiện đã hoàn tất
Ghi chú
Người duyệt bài Trần Nguyễn Minh Huy
Quay lại trang “Sợi tóc (truyện ngắn)”.