Thảo luận:Ký hận (cổ ý nhị thủ)

Thông tin về ấn bản này
Ấn bản gốc Ký hận (cổ ý nhị thủ)
Nguồn Thơ chữ Hán Cao Bá Quát, Vũ Khiêu - Nguyễn Văn Tú - Nguyễn Trác - Hoàng Hữu Yên - Hoàng Tạo tuyển dịch, NXB Văn học, 1976
Tham gia đóng góp Tranminh360
Mức độ phát triển Văn kiện đã hoàn tất
Ghi chú
Người duyệt bài

Bắt đầu cuộc thảo luận về Ký hận (cổ ý nhị thủ)

Bắt đầu cuộc thảo luận
Quay lại trang “Ký hận (cổ ý nhị thủ)”.