Thảo luận:Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam sửa đổi, bổ sung 2001

Thảo luận đang diễn ra
Thông tin về ấn bản này
Ấn bản gốc Hiến pháp Việt Nam 1992, sửa đổi bổ sung năm 2001
Nguồn Bộ Tư pháp Việt Nam
Tham gia đóng góp Vinhtantran
Mức độ phát triển Đã hoàn tất 50%.svg
Ghi chú
Người duyệt bài

Lịch sử trangSửa đổi

Trang này được nhập vào đây từ Wikisource dùng chung. Lịch sử trang khi còn ở đấy được sao chép ở dưới:

  * (cur) (last) 00:52, 12 May 2006 203.113.151.139 (→Chương Ⅻ: Hiệu lực của hiến pháp và việc sửa đổi hiến pháp)
  * (cur) (last) 00:50, 12 May 2006 203.113.151.139 (→Chương Ⅻ: Hiệu lực của hiến pháp và việc sửa đổi hiến pháp)
  * (cur) (last) 14:35, 19 November 2005 Kahusi m (→Chương Ⅺ: Quốc kỳ, quốc huy, quốc ca thủ đô, ngày quốc khánh)
  * (cur) (last) 11:47, 14 November 2005 146.142.37.22 (→Chương Ⅺ: Quốc kỳ, quốc huy, quốc ca thủ đô, ngày quốc khánh)
  * (cur) (last) 11:58, 5 October 2005 Kahusi m (rv)
  * (cur) (last) 00:44, 5 October 2005 203.160.1.37 (→Lời nói đầu)
  * (cur) (last) 00:43, 5 October 2005 203.160.1.37 (→Lời nói đầu)
  * (cur) (last) 05:59, 30 June 2005 Kahusi m (rv)
  * (cur) (last) 19:06, 29 June 2005 210.245.69.34 (→Chương Ⅲ: Văn hóa, giáo dục, khoa học, công nghệ)
  * (cur) (last) 19:05, 29 June 2005 210.245.69.34 (→Chương Ⅳ: Bảo vệ tổ quốc việt nam xã hội chủ nghĩa)
  * (cur) (last) 19:31, 15 May 2005 Kahusi m (Revert Vandal)
  * (cur) (last) 19:10, 15 May 2005 203.162.56.6 (→Lời nói đầu)
  * (cur) (last) 00:15, 28 January 2005 Kahusi m (fix)
  * (cur) (last) 17:58, 3 September 2004 Mxn (+Category:Vietnamese)
  * (cur) (last) 07:52, 10 July 2004 Kahusi m (rv)
  * (cur) (last) 01:26, 9 July 2004 203.162.3.145
  * (cur) (last) 01:18, 9 July 2004 203.162.3.145
  * (cur) (last) 22:27, 29 May 2004 Kahusi m
  * (cur) (last) 18:45, 11 May 2004 Eclecticology (uptrace)
  * (cur) (last) 13:59, 9 March 2004 Kahusi (Constitution of the S.R. of Vietnam (1992))

 – Nguyễn Xuân Minh (thảo luận, đóng góp) 04:21, ngày 9 tháng 6 năm 2006 (UTC)

Thiếu Hiến pháp năm 2013Sửa đổi

Nội dung tại: http://www.cpv.org.vn/cpv/Modules/News/NewsDetail.aspx?co_id=28340714&cn_id=624835

Quay lại trang “Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam sửa đổi, bổ sung 2001”.