Thảo luận:Chánh phủ với nhân dân tréo nhau

Thông tin về ấn bản này
Ấn bản gốc Chánh phủ với nhân dân tréo nhau
Nguồn Các tác phẩm của Phan Khôi đăng báo năm 1930, Lại Nguyên Ân sưu tầm và biên soạn, đăng lại tại Viet-studies.info
Tham gia đóng góp Tranminh360
Mức độ phát triển Văn kiện đã hoàn tất
Ghi chú
Người duyệt bài
Quay lại trang “Chánh phủ với nhân dân tréo nhau”.