Thảo luận:Cái tánh ghen cùng dật sự thi văn bởi nó mà ra

Thông tin về ấn bản này
Ấn bản gốc Cái tánh ghen cùng dật sự thi văn bởi nó mà ra
Nguồn Các tác phẩm của Phan Khôi đăng báo năm 1929, Lại Nguyên Ân sưu tầm và biên soạn, đăng lại tại lainguyenan.free.fr
Tham gia đóng góp Tranminh360
Mức độ phát triển Văn kiện đã hoàn tất
Ghi chú
Người duyệt bài
Quay lại trang “Cái tánh ghen cùng dật sự thi văn bởi nó mà ra”.