Thảo luận:Độ Hoa Phong

Bình luận mới nhất: 14 năm trước bởi Magicknight94 trong đề tài Thơ Nôm?
Thông tin về ấn bản này
Ấn bản gốc
Nguồn
Tham gia đóng góp
Mức độ phát triển
Ghi chú
Người duyệt bài

Bản mẫu {{thông tin văn kiện}} được dùng để cung cấp thông tin về tác phẩm. Xin hãy điền vào bản mẫu bằng cách dùng bản mẫu sau:

Thơ Nôm? Sửa đổi

Cái này phải là thơ chữ Hán chứ. Hễ là thơ Nôm thì không có dịch nghĩa, vì chữ Nôm là sự phiên âm từ chữ Việt, ta có thể chuyển thể nhẹ nhàng mà không cần phải có nhà văn hay nhà thơ dịch lại (giống như Truyện Kiều vậy). Tân 05:24, ngày 2 tháng 9 năm 2009 (UTC)Trả lời[trả lời]

Ngoài ra, phiên âm thì không kể đến, nhưng ai là người dịch thơ? Tân 05:25, ngày 2 tháng 9 năm 2009 (UTC)Trả lời[trả lời]
Ồ, nhìn nhằm, hoá ra đây là 1 trong 5 bài thơ chữ Hán của Hồ Xuân Hương-- nói chuyện-đóng góp 06:21, ngày 2 tháng 9 năm 2009 (UTC)Trả lời[trả lời]
Còn về phần dịch thơ, ai là dịch giả vậy? Lê có chắc người đó mất hơn 50 năm không? Nếu không thì ta phiên âm Hán Việt thôi, khỏi cần dịch thơ cũng được. Tân 07:37, ngày 2 tháng 9 năm 2009 (UTC)Trả lời[trả lời]
Cũng không biết là có phải dịch thơ không, chỉ là phiên âm thôi, để sửa lại tên gọi-- nói chuyện-đóng góp 10:31, ngày 2 tháng 9 năm 2009 (UTC)Trả lời[trả lời]
Quay lại trang “Độ Hoa Phong”.