Năm sinh : 1989

Nghề nghiệp hiện tại : Sinh viên khoa Khoa học và Kỹ thuật máy tính - Đại học Bách Khoa TP.HCM.

Sở thích: Lập trình, vẽ, sáo, cờ vây, đọc sách.