Thành viên:Kimkha/Sách/Một số bài hay

Biểu tượng sách Đây là một cuốn sách Wikisource Tủ sách
Wikisource ]
Wikipedia ]
  Đây không phải là một bài viết bách khoa. Để biết thêm thông tin, mời xem Wikisource:Sách, và giới thiệu về Wikisource.
[ tải sách ]  [ PDF ]  [ đặt mua sách in ]


Một số bài hay Sửa đổi

KimKha sưu tập Sửa đổi

Truyện Kiều
Cung oán ngâm khúc
Chinh phụ ngâm (Đoàn Thị Điểm dịch)
Bình Ngô đại cáo (Ngô Tất Tố dịch)
Một bữa no
Cái chết của con Mực
Chí Phèo
Dì Hảo
Đôi mắt
Cha con nghĩa nặng