Tác gia:Victoria Nuland

Victoria Nuland
(1961–)
Victoria Nuland (sinh năm 1961 ở Connecticut) là phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ từ tháng 5 năm 2011.
Victoria Nuland

Tác phẩmSửa đổi

 

Một số tác phẩm của tác gia này thuộc phạm vi công cộng vì chúng là tác phẩm của chính quyền liên bang Hoa Kỳ (xem 17 U.S.C. 105).