Tuyên bố của Victoria Nuland, Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ nhân ngày Quốc khánh Myanmar

Tuyên bố của Victoria Nuland, Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ nhân ngày Quốc khánh Myanmar  (2012) 
của Victoria Nuland, do Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam dịch

Tuyên bố được đăng tải ngày 3/1/2012.

Ngày 4/1/2012 đánh dấu dịp kỷ niệm 64 năm độc lập của Myanmar.

Chúng tôi kiên tâm ủng hộ một đất nước Myanmar hoà bình, thịnh vượng và dân chủ.

Hoa Kỳ luôn cam kết theo đuổi sự can dự có nguyên tắc, và chúng tôi sẵn sàng giúp đỡ hơn nữa khi các cuộc cải cách diễn ra và đạt được tiến bộ tiến tới hiện thực hoá các nguyện vọng dân chủ của nhân dân Myanmar. Chúng tôi tiếp tục kêu gọi trả tự do cho tất cả các tù chính trị, ngừng các hoạt động thù địch ở các khu vực dân tộc thiểu số và đối thoại đầy đủ với các dân tộc thiểu số hướng tới hoà giải dân tộc, không gian cho mọi chính đảng được tự do cạnh tranh trong các cuộc bầu cử phụ ngày1/4, và thực hiện đầy đủ luật bảo vệ các quyền phổ quát là tự do ngôn luận, hội họp và lập hội.

(hết tuyên bố)

 Tác phẩm này là một bản dịch và có thông tin cấp phép khác so với bản quyền của nội dung gốc.
Bản gốc:
Bản dịch: