Phạm Quang Sán
(1874–1932)
Phạm Quang Sán hiệu là Ngạc Đình, người làng Đông Ngạc (Từ Liêm, Hà Nội), đỗ tú tài năm 1897, đỗ cử nhân năm 1900, từng làm Huấn đạo, Trợ tá ở huyện Hưng Nhân (Thái Bình), Tri huyện các huyện Hải An (Kiến An), Tiên Lãng (Thái Bình), Thương tá ở tỉnh Phú Thọ.
Phạm Quang Sán

Tác phẩm Sửa đổi

Tác phẩm dịch Sửa đổi

 

Các tác phẩm của tác gia này thuộc phạm vi công cộng tại các quốc gia có thời hạn bảo hộ bản quyền là cuộc đời tác giả và 80 năm sau khi tác giả mất hoặc ngắn hơn.


 
Chúng không chắc chắn đã thuộc phạm vi công cộng tại Hoa Kỳ nếu nó được phát hành từ năm 1928 đến 1977. Để có phiên bản dùng được cho Hoa Kỳ, xem {{PVCC-1996}}.