Tác gia:Nguyễn Phúc Miên Triện

Nguyễn Phúc Miên Triện
(1833–1905)
Hoằng Hóa Quận Vương Nguyễn Phúc Miên Triện (Chữ Hán: 弘化郡王 阮福綿𡩀; 1833 - 1905) tự là Quân Công, hiệu là Ước Đình, là con thứ 66 của vua Minh Mạng và mẹ là tài nhân Trần Thị Thanh. Ông được biết đến là một nhà thơ, sứ giả và vương gia nhà Nguyễn, ông còn là thành viên của Mạc Vân thi xã.

Tác phẩmSửa đổi

Tác phẩm dịchSửa đổi

 

Các tác phẩm được phát hành trước ngày 1 tháng 1 năm 1928 của tác gia này đã thuộc phạm vi công cộng trên toàn thế giới vì tác giả đã mất hơn 100 năm trước. Những bản dịch hoặc lần tái bản phát hành sau ngày đó vẫn có thể có bản quyền. Các tác phẩm được phát hành sau khi tác giả mất có thể có bản quyền tùy thuộc vào chúng đã phát hành được bao lâu tại từng quốc gia và lãnh thổ cụ thể.