Tác gia:Nguyễn Phú Trọng

Nguyễn Phú Trọng
(1944–)
Nguyễn Phú Trọng là một chính khách người Việt Nam, hiện đang đảm nhiệm chức vụ Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam; Bí thư Quân ủy Trung ương.
Nguyễn Phú Trọng

Tác phẩmSửa đổi

Trong vai trò Chủ tịch nước (2018–2021)Sửa đổi

Lệnh Chủ tịch nước 2018Sửa đổi

08 · 09 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17

Lệnh Chủ tịch nước 2019Sửa đổi

01 · 02 · 03 · 04 · 05 · 06 · 07 · 08 · 09 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18

Lệnh Chủ tịch nước 2020Sửa đổi

01 · 02 · 03 · 04 · 05 · 06 · 07 · 08 · 09 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17

 

Một số tác phẩm của tác gia này thuộc phạm vi công cộng vì theo Điều 15, khoản 2, Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam thì "Văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hành chính, văn bản khác thuộc lĩnh vực tư pháp và bản dịch chính thức của văn bản đó" không phải là đối tượng bảo hộ bản quyền. Còn theo Nghị định số 17/2023/NĐ-CP, Điều 8, khoản 2 của Chính phủ Việt Nam, văn bản hành chính bao gồm "văn bản của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp và đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân".