Tác gia:Michael Richard Pence

Michael Richard Pence
(1959–)
Mike Pence là một chính trị gia Hoa Kỳ, nguyên quán bang Indiana. Ông là Phó Tổng thống Hoa Kỳ thay thế Joe Biden, đồng hành cùng Tổng thống Donald Trump trong cuộc bầu cử năm 2016.
Michael Richard Pence

Tác phẩm Sửa đổi

 

Một số tác phẩm của tác gia này thuộc phạm vi công cộng vì chúng là tác phẩm của chính quyền liên bang Hoa Kỳ (xem 17 U.S.C. 105).