Rét  (1940) 
của Nguyễn Bính

Buốt tê đầu lưỡi, giá tê tay
Rét cóng môi non, lạnh nhíu mày
Buồn đến lòng tôi rồi hạ trại
Đốt đường sạn đạo ở luôn đây

Chim hiền ướt cánh vắng thư sang
Gà xóm cầm canh gáy trễ tràng
Trời đất cứ như quân chiến bại
Cây vườn rách rưới, gió lang thang

Cố nhân xa lạnh mấy đường sông
Con gái quanh quanh lấy sạch chồng
Pháo cưới chẳng hôm nào chẳng nổ
Tình xa lăng lắc dưới chăn bông...

Hôm qua mưa phùn nay mưa phùn
Giam hãm mình trong xóm tí hon
Để nhớ những hôm vàng những nắng
Đưa nàng trở lại Trữ La thôn

Mưa phùn đầy cữ chửa cho thôi
Gió bấc đêm nay buốt suốt trời
Giường mộng con thoi còn chạy lẻ
Hay là nàng đã dệt thoi đôi

Đám cưới nào như đám cưới nàng
Xa hoa đi ở tứ vi màn
Đêm sao tối tựa trong phòng cưới
Tiếng muỗi ran như tiếng pháo ran

Vẫn bảo: ừ thôi quên nàng đi
Quên nàng quên hết chuyện xưa kia
Nhưng mùa đông ấy thê lương quá
Tôi cưới mùa đông để làm gì?!

1940