Những cánh thiếp Tết bài 7

Những cánh thiếp Tết bài 7  (1956) 
của Đông Hồ

望 美 人 兮 天 一 方
Vọng mỹ nhân hề thiên nhất phương[1],
Tơ tình xưa để mối nay vương.
Thơ lai láng khắp hồn kim cổ,
Mực đậm đà thêm ý cỏ sương.
Nhà ngọc mong treo vẫn yiễm tuyệt,
Lạng vàng dám đổi giá tương đương.
Ơn nhờ son phấn duyên tri kỷ,
Cho một lần xuân một nõn nường.

Tết năm Bính Thân 1956

   
Chú thích

  1. Thơ của Tô Đông Pha trong Tiền Xích Bích phú.