Năm mới 1936  (1936) 
của Phan Bội Châu

Thì giờ là của báu,
Đi mau như nước chảy lau lảu
Mới năm một ngàn chín trăm ba mươi lăm,
Đã thấy năm một ngàn chín trăm ba mươi sáu.
5Năm cũ không ra sao!
Năm mới sẽ thế nào?
Trái đất quay hoài không biết mệt,
Con ma "khủng hoảng" không chịu chết.
Duy có người đời khéo nhố nhăng,
10Tết lại Tết đi cứ dặng Tết.
Cái Tết mặt trời,
Đi lại mừng tuổi ầm xe hơi!
Rồi đây Tết mặt trăng,
Danh thiếp chúc năm gửi lăng xăng!
15Mỗi năm mỗi lần rộn như vậy,
Không biết khi nào trái đất kia thôi chạy!