Mục lục:Cong bao Chinh phu 869 870 nam 2015.pdf

Tựa đềCÔNG BÁO/Số 869 + 870/Ngày 28-7-2015 Xem thông tin tại Wikidata Xem và sửa dữ liệu tại Wikidata
Tác giảChính phủ Việt Nam Xem thông tin tại Wikidata
Nhà xuất bảnVăn phòng Chính phủ
Nơi xuất bảnHà Nội
Năm xuất bản2015
Nhà inXí nghiệp Bản đồ 1 - Bộ Quốc phòng
Tập tin nguồnpdf
Tiến triển Nội dung sách cần được chuyển thành văn bản

Các trang (giải thích tình trạng trang)

MỤC LỤC


Trang
VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
QUỐC HỘI - CHỦ TỊCH NƯỚC
09-07-2015 Lệnh số 11/2015/L-CTN về việc công bố Luật. 3
25-06-2015 Luật số 85/2015/QH13 Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân. 4
BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
15-06-2015 Thông tư số 23/2015/TT-BGTVT ban hành Định mức kinh tế kỹ thuật khảo sát, đo sâu, lập bình đồ dưới nước bằng phương pháp RTK. 51
BỘ TÀI CHÍNH
29-06-2015 Thông tư số 101/2015/TT-BTC bổ sung danh mục nhóm mặt hàng và mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi riêng đối với nguyên liệu, vật tư, linh kiện và bộ phận phụ trợ để sản xuất các sản phẩm công nghệ thông tin (CNTT) trọng điểm thuộc Chương 98 của Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Thông tư số 164/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính. 69
03-07-2015 Thông tư số 104/2015/TT-BTC hướng dẫn đối tượng áp dụng thực hiện Quyết định số 33/2014/QĐ-TTg ngày 28/5/2014 của Thủ tướng Chính phủ quy định chế độ hỗ trợ sinh hoạt phí đối với Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp tỉnh và cấp huyện. 74
THANH TRA CHÍNH PHỦ
09-07-2015 Thông tư số 04/2015/TT-TTCP quy định công tác bảo vệ bí mật nhà nước trong ngành Thanh tra. 76
VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC
BỘ TÀI CHÍNH
07-07-2015 Quyết định số 1336/QĐ-BTC về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật. 88
BỘ TƯ PHÁP
06-07-2015 Quyết định số 1288/QĐ-BTP về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật. 91