Mục lục:Cong bao Chinh phu 711 712 nam 2020.pdf

Tựa đềCÔNG BÁO/Số 711 + 712/Ngày 23-7-2020 Xem thông tin tại Wikidata Xem và sửa dữ liệu tại Wikidata
Tác giảChính phủ Việt Nam Xem thông tin tại Wikidata
Nhà xuất bảnVăn phòng Chính phủ
Nơi xuất bảnHà Nội
Năm xuất bản2020
Nhà inXí nghiệp Bản đồ 1 - Bộ Quốc phòng
Tập tin nguồnpdf
Tiến triển Cần phê chuẩn

Các trang (giải thích tình trạng trang)

MỤC LỤC


Trang
VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH NƯỚC - QUỐC HỘI
01-07-2020 Lệnh số 04/2020/L-CTN về việc công bố Luật. 2
17-06-2020 Luật số 62/2020/QH14 luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng. 3
01-07-2020 Lệnh số 05/2020/L-CTN về việc công bố Luật. 46
17-06-2020 Luật số 60/2020/QH14 luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều. 47
01-07-2020 Lệnh số 09/2020/L-CTN về việc công bố Luật. 61
18-06-2020 Luật số 63/2020/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. 62