Mục lục:Cong bao Chinh phu 577 578 nam 2022.pdf

Tựa đềCÔNG BÁO/Số 577 + 578/Ngày 17-7-2022 Xem thông tin tại Wikidata Xem và sửa dữ liệu tại Wikidata
Tác giảChính phủ Việt Nam Xem thông tin tại Wikidata
Nhà xuất bảnVăn phòng Chính phủ
Nơi xuất bảnHà Nội
Năm xuất bản2022
Nhà inXí nghiệp Bản đồ 1 - Bộ Quốc phòng
Tập tin nguồnpdf
Tiến triển Nội dung sách cần được chuyển thành văn bản

Các trang (giải thích tình trạng trang)

MỤC LỤC

Trang
VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
QUỐC HỘI
16-06-2022 Luật số 08/2022/QH15 luật Kinh doanh bảo hiểm. 2
(Đăng từ Công báo số 575 + 576 đến số 577 + 578)
VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC
VĂN BẢN HỢP NHẤT - BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
05-07-2022 Văn bản hợp nhất số 30/VBHN-BGTVT hợp nhất Thông tư quy định về cung cấp, quản lý và sử dụng dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình của xe ô tô. 20
VĂN BẢN HỢP NHẤT - BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
06-07-2022 Văn bản hợp nhất số 05/VBHN-BGDĐT hợp nhất Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục. 58