Mục lục:Cong bao Chinh phu 343 344 nam 2016.pdf

Tựa đềCÔNG BÁO/Số 343 + 344/Ngày 20-5-2016 Xem thông tin tại Wikidata Xem và sửa dữ liệu tại Wikidata
Tác giảChính phủ Việt Nam Xem thông tin tại Wikidata
Nhà xuất bảnVăn phòng Chính phủ
Nơi xuất bảnHà Nội
Năm xuất bản2016
Nhà inXí nghiệp Bản đồ 1 - Bộ Quốc phòng
Tập tin nguồnpdf
Tiến triển Nội dung sách cần được chuyển thành văn bản

Các trang (giải thích tình trạng trang)

MỤC LỤC


Trang
VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH NƯỚC - QUỐC HỘI
19-04-2016 Lệnh số 05/2016/L-CTN về việc công bố Luật. 2
06-04-2016 Luật số 105/2016/QH13 Luật dược. 3
BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
05-05-2016 Thông tư số 12/2016/TT-BTTTT quy định về việc chỉ định phòng thử nghiệm tham gia các thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau về kết quả đánh giá sự phù hợp đối với các sản phẩm, hàng hóa lĩnh vực viễn thông và công nghệ thông tin. 76
VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
10-05-2016 Quyết định số 793/QĐ-TTg về Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người. 84
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
29-04-2016 Quyết định số 1387/QĐ-BGDĐT về việc đính chính Thông tư số 07/2016/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 3 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định về điều kiện bảo đảm và nội dung, quy trình, thủ tục kiểm tra công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ. 86