Mục lục:Cong bao Chinh phu 339 340 nam 2016.pdf

Tựa đềCÔNG BÁO/Số 339 + 340/Ngày 18-5-2016 Xem thông tin tại Wikidata Xem và sửa dữ liệu tại Wikidata
Tác giảChính phủ Việt Nam Xem thông tin tại Wikidata
Nhà xuất bảnVăn phòng Chính phủ
Nơi xuất bảnHà Nội
Năm xuất bản2016
Nhà inXí nghiệp Bản đồ 1 - Bộ Quốc phòng
Tập tin nguồnpdf
Tiến triển Nội dung sách cần được chuyển thành văn bản

Các trang (giải thích tình trạng trang)

MỤC LỤC


Trang
VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH NƯỚC - QUỐC HỘI
19-04-2016 Lệnh số 02/2016/L-CTN về việc công bố Luật. 2
05-04-2016 Luật số 102/2016/QH13 Luật trẻ em. 3
19-04-2016 Lệnh số 03/2016/L-CTN về việc công bố Luật. 44
05-04-2016 Luật số 103/2016/QH13 Luật báo chí. 45
VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC
CHỦ TỊCH NƯỚC
05-05-2016 Quyết định số 885/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam. 86