Mục lục:Cong bao Chinh phu 1263 1264 nam 2015.pdf

Tựa đềCÔNG BÁO/Số 1263 + 1264/Ngày 31-12-2015 Xem thông tin tại Wikidata Xem và sửa dữ liệu tại Wikidata
Tác giảChính phủ Việt Nam Xem thông tin tại Wikidata
Nhà xuất bảnVăn phòng Chính phủ
Nơi xuất bảnHà Nội
Năm xuất bản2015
Nhà inXí nghiệp Bản đồ 1 - Bộ Quốc phòng
Tập tin nguồnpdf
Tiến triển Nội dung sách cần được chuyển thành văn bản

Các trang (giải thích tình trạng trang)

MỤC LỤC


Trang
VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH NƯỚC - QUỐC HỘI
08-12-2015 Lệnh số 31/2015/L-CTN về việc công bố Luật. 2
26-11-2015 Luật số 99/2015/QH13 Luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự. 3
08-12-2015 Lệnh số 33/2015/L-CTN về việc công bố Luật. 39
27-11-2015 Luật số 100/2015/QH13 Bộ luật hình sự. 40
(Đăng từ Công báo số 1263 + 1264 đến số 1269 + 1270)