Mục lục:Cong bao Chinh phu 1247 1248 nam 2015.pdf

Tựa đềCÔNG BÁO/Số 1247 + 1248/Ngày 29-12-2015 Xem thông tin tại Wikidata Xem và sửa dữ liệu tại Wikidata
Tác giảChính phủ Việt Nam Xem thông tin tại Wikidata
Nhà xuất bảnVăn phòng Chính phủ
Nơi xuất bảnHà Nội
Năm xuất bản2015
Nhà inXí nghiệp Bản đồ 1 - Bộ Quốc phòng
Tập tin nguồnpdf
Tiến triển Cần phê chuẩn

Các trang (giải thích tình trạng trang)

MỤC LỤC


Trang
VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH NƯỚC - QUỐC HỘI
04-12-2015 Lệnh số 18/2015/L-CTN về việc công bố Luật. 2
23-11-2015 Luật số 90/2015/QH13 Luật khí tượng thủy văn. 3
08-12-2015 Lệnh số 23/2015/L-CTN về việc công bố Luật. 35
25-11-2015 Luật số 93/2015/QH13 Luật tố tụng hành chính. 36
(Đăng từ Công báo số 1247 + 1248 đến số 1249 + 1250)