Mục lục:Cong bao Chinh phu 1185 1186 nam 2020.pdf

Tựa đềCÔNG BÁO/Số 1185 + 1186/Ngày 25-12-2020 Xem thông tin tại Wikidata Xem và sửa dữ liệu tại Wikidata
Tác giảChính phủ Việt Nam Xem thông tin tại Wikidata
Nhà xuất bảnVăn phòng Chính phủ
Nơi xuất bảnHà Nội
Năm xuất bản2020
Nhà inXí nghiệp Bản đồ 1 - Bộ Quốc phòng
Tập tin nguồnpdf
Tiến triển Cần phê chuẩn

Các trang (giải thích tình trạng trang)

MỤC LỤC


Trang
VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH NƯỚC - QUỐC HỘI
30-11-2020 Lệnh số 17/2020/L-CTN về việc công bố Luật. 2
17-11-2020 Luật số 72/2020/QH14 luật Bảo vệ môi trường. 3
(Đăng từ Công báo số 1185 + 1186 đến số 1187 + 1188)