Mục lục:Cong bao Chinh phu 1167 1168 nam 2014.pdf

Tựa đềCÔNG BÁO/Số 1167 + 1168/Ngày 29-12-2014 Xem thông tin tại Wikidata Xem và sửa dữ liệu tại Wikidata
Tác giảChính phủ Việt Nam Xem thông tin tại Wikidata
Nhà xuất bảnVăn phòng Chính phủ
Nơi xuất bảnHà Nội
Năm xuất bản2014
Nhà inXí nghiệp Bản đồ 1 - Bộ Quốc phòng
Tập tin nguồnpdf
Tiến triển Nội dung sách cần được chuyển thành văn bản

Các trang (giải thích tình trạng trang)

MỤC LỤC


Trang
VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
QUỐC HỘI - CHỦ TỊCH NƯỚC
04-12-2014 Lệnh số 21/2014/L-CTN về việc công bố Luật. 2
24-11-2014 Luật số 62/2014/QH13 Luật tổ chức Tòa án nhân dân. 3
04-12-2014 Lệnh số 23/2014/L-CTN về việc công bố Luật. 39
24-11-2014 Luật số 63/2014/QH13 Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân. 40
BỘ TÀI CHÍNH - BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
10-12-2014 Thông tư liên tịch số 71/2014/TTLT-BGTVT-BTC quy định về chi phí thẩm tra an toàn giao thông đối với công trình đường bộ đang khai thác. 83