Mục lục:Cong bao Chinh phu 1163 1164 nam 2014.pdf

Tựa đềCÔNG BÁO/Số 1163 + 1164/Ngày 29-12-2014 Xem thông tin tại Wikidata Xem và sửa dữ liệu tại Wikidata
Tác giảChính phủ Việt Nam Xem thông tin tại Wikidata
Nhà xuất bảnVăn phòng Chính phủ
Nơi xuất bảnHà Nội
Năm xuất bản2014
Nhà inXí nghiệp Bản đồ 1 - Bộ Quốc phòng
Tập tin nguồnpdf
Tiến triển Nội dung sách cần được chuyển thành văn bản

Các trang (giải thích tình trạng trang)

MỤC LỤC


Trang
VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
QUỐC HỘI - CHỦ TỊCH NƯỚC
04-12-2014 Lệnh số 15/2014/L-CTN về việc công bố Luật. 2
20-11-2014 Luật số 57/2014/QH13 Luật tổ chức Quốc hội. 3
04-12-2014 Lệnh số 16/2014/L-CTN về việc công bố Luật. 42
20-11-2014 Luật số 58/2014/QH13 Luật bảo hiểm xã hội. 43
VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC
CHỦ TỊCH NƯỚC
15-12-2014 Quyết định số 3294/QĐ-CTN về việc cho trở lại quốc tịch Việt Nam. 94
15-12-2014 Quyết định số 3295/QĐ-CTN về việc cho trở lại quốc tịch Việt Nam. 95