Mục lục:Cong bao Chinh phu 1009 1010 nam 2013.pdf

Tựa đềCÔNG BÁO/Số 1009 + 1010/Ngày 30-12-2013 Xem thông tin tại Wikidata Xem và sửa dữ liệu tại Wikidata
Tác giảChính phủ Việt Nam Xem thông tin tại Wikidata
Nhà xuất bảnVăn phòng Chính phủ
Nơi xuất bảnHà Nội
Năm xuất bản2013
Nhà inXí nghiệp Bản đồ 1 - Bộ Quốc phòng
Tập tin nguồnpdf
Tiến triển Nội dung sách cần được chuyển thành văn bản

Các trang (giải thích tình trạng trang)

MỤC LỤC


Trang
VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
QUỐC HỘI - CHỦ TỊCH NƯỚC
09-12-2013 Lệnh số 21/2013/L-CTN về việc công bố Luật. 2
26-11-2013 Luật số 44/2013/QH13 Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. 3
QUỐC HỘI
15-11-2013 Nghị quyết số 61/2013/QH13 về phân bổ ngân sách trung ương năm 2014. 41
28-11-2013 Nghị quyết số 65/2013/QH13 về phát hành bổ sung và phân bổ vốn trái phiếu chính phủ giai đoạn 2014 - 2016. 59
BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
06-12-2013 Thông tư số 10/2013/TT-BVHTTDL quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật quảng cáo và Nghị định số 181/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật quảng cáo. 68