Khóc báo Dân[1]  (1938) 
của Phan Bội Châu

Oe oe một tiếng chốc trăm năm,
Trông thấy khôn ngăn giọt lụy ngầm.
Thần thánh vẫn thiêng sao thảm đạm!
Giang sơn chưa chết há âm thầm?
Vài hồi trống tủi sai đường tính,
Mấy lũ dân đen miệng nó câm.
Còn vợ còn chồng còn đẻ nữa,
Trên đường sự sống phải đồng tâm!

   
Chú thích

  1. Tờ báo của Đảng Cộng sản ở Trung Bộ, xuất bản ở Huế, bị Pháp đóng cửa năm 1938.