Hải ngoại huyết thư  (1906) 
của Phan Bội Châu, do Lê Đại dịch

Bài thơ này nguyên được Phan Bôi Châu viết bằng chữ Hán, Lê Đại (1875-1952) là người đã dịch tác phẩm sang chữ Quốc ngữ để tiện truyền bá. Trang thơ này có sử dụng chú thích của Đặng Thai Mai.

Mục lục Sửa đổi